• Naslovna
  • Novosti
  • Uveden sustav upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001) te sustav upravljanja okolišem (HRN EN ISO 14001)

Uveden sustav upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO 9001) te sustav upravljanja okolišem (HRN EN ISO 14001)

U želji za neprekidnim poboljšavanjem udjela na tržištu, poslovnog položaja i ugleda u društvu tvrtka je uvela sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2015. Također, uveden je sustav upravljanja okolišem HRN EN ISO 14001:2015.

Politika kvalitete i okoliša

U cilju ostvarenja kvalitete i zaštite okoliša te postizanja visokog stupnja učinkovitosti svih procesa koji uključuju razvoj i proizvodnju živog vapna, hidratiziranog vapna, frakcioniranog kamenog agregata te uslugu gospodarenja otpadom, uspostavili smo, primjenjujemo i kontinuirano poboljšavamo integrirani sustav upravljanja prema međunarodnim normama HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 14001:2015.

Svi zaposlenici GIRK Kalun d.d. dužni su postupati prema postupcima integriranog sustava upravljanja, poštivati načela struke, zakonske i tehničke propise, zahtjeve kupaca i ostale primjenjive zahtjeve.

Da bi se osiguralo kontinuirano unapređenje kvalitete proizvoda i usluga sustava, osigurat će se svi uvjeti za razvijanje novih tehnologija potrebnih za postizanje bolje kvalitete proizvoda i svi uvjeti za razvijanje integriranog sustava upravljanja, te omogućiti uvjeti za kreiranje novih proizvoda. Svaki novi postupak će se vrednovati zbog jamstva da svako ulaganje ima pozitivan i stvaran utjecaj na kvalitetu proizvoda, te da je njegova štetnost po okoliš manja.

U cilju sjecanja znanja i vještina potrebnih za postizanje što bolje kvalitete proizvoda, te višeg nivoa konkurentnosti usluga omogućena je izobrazba djelatnika tvrtke.

U cilju povećanja učinkovitosti proizvodnje, te smanjenja negativnog utjecaja iste na okoliš i društvenu zajednicu, svi novo uvedeni postupci moraju kao rezultat imati poboljšanje kvalitete ili sniženje troškova proizvodnje ili usluga ili poboljšanje samog sustava kontrole kvalitete i okoliša, a u isto vrijeme ne smiju imati štetniji utjecaj na okoliš, od postupka umjesto kojih se uvode, te se ne smiju implementirati na štetu djelatnika društva.

Integrirani sustav upravljanja kontinuirano se mora poboljšavati u cilju sprječavanja onečišćenja, odnosno minimiziranja negativnog utjecaja djelatnosti tvrtke na okoliš, a u skladu sa financijskim i ljudskim potencijalima tvrtke.

Predsjednik uprave

Ivica Barišić, dipl. oec.