Beton

Beton je smjesa cementa, drobljenog agregata i vode.  Danas, u suvremenoj gradnji bez betona se ne može ni zamisliti građevina. Beton sa dugim vijekom trajanja, otpornosti na vremenske utjecaje, visokom ekonomičnošću, mogućnosti oblikovanja prema vlastitim željama, sve ga to čini nezamjenjivim građevnim materijalom.

VRSTE BETONA:
Oznaka betona Porodica Razred tlačne čvrstoće Razred izloženosti Razred konzistencije Detalji
C 16/20-S P1 C16/20 X0 S3 Prikaži
C 16/20-K P1 C16/20 X0 S3 Prikaži
C 20/25-S P1 C20/25 X0 S3 Prikaži
C 20/25-K P1 C20/25 X0 S3 Prikaži
C 25/30-S P2 C25/30 X0, XC1 S3 Prikaži
C 25/30-K P2 C25/30 X0, XC1 S3 Prikaži
C 25/30-P-S P2 C25/30 X0, XC2 S3 Prikaži
C 25/30-P-K P2 C25/30 X0, XC2 S3 Prikaži
C 35/45-P-VDP-S P3 C35/45 X0, XC4, XS3, XD3, XA1 S4 Prikaži
C 35/45-P-VDP-K P3 C35/45 X0, XC4, XS1, XD2, XA1 S4 Prikaži
C 40/50-P-VDP-S P3 C40/50 X0, XC4, XS3, XD3, XA1 S4 Prikaži
C 45/50-P-VDP-K P3 C40/50 X0, XC4, XS3, XD3, XA1 S4 Prikaži