Agregati za izradu betona i asfalta

Agregati za izradu betona i asfalta (prema EN 12620:2002):

  • Kameni agregat 0/4 mm
  • Kameni agregat 4/8 mm
  • Kameni agregat 8/16 mm
  • Kameni agregat 16/32 mm

Karakteristike: 

  • U mineraloško-petrografskoj analizi kamen se derminira kao biomikrudit.
  • Gustoća kamenog materijala iznosi 2,705 g/cm3
  • Tlačna čvrstoća iznosi 160 – 200 MPa
  • Odlikuje se visokom čistoćom CaCO3 (zanemariv udio organskih tvari)
  • Upijanje vlage < 0,2 %

Proizvod podliježe strogom nadzoru kvalitete u skladu za zakonskom normom za kamene agregate za beton HRN EN 12620:2002+A1:2008 koji se provodi u laboratoriju tvrtke, a vanjski nadzor kvalitete provodi Institut IGH d.d. 

IZJAVE O SVOJSTVIMA:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Kameni agregat 0/4 mm - IZJAVA O SVOJSTVIMA 123 KB
2. Kameni agregat 4/8 mm - IZJAVA O SVOJSTVIMA 123 KB
3. Kameni agregat 8/16 mm - IZJAVA O SVOJSTVIMA 124 KB
4. Kameni agregat 16/32 mm - IZJAVA O SVOJSTVIMA 124 KB
OZNAKE SUKLADNOSTI PROIZVODA:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Kameni agregat 0/4 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52,7 KB
2. Kameni agregat 4/8 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52,7 KB
3. Kameni agregat 8/16 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52,7 KB
4. Kameni agregat 16/32 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52,7 KB
TEHNIČKE UPUTE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Agregati za beton (frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm) - TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA 219 KB