Održivi razvoj

GIRK Kalun d.d. svojim proizvodnim asortimanom izravno utječe na očuvanje okoliša. Živo i hidratizirano vapno se koriste u brizi za okoliš (pročišćavanje vode za piće, otpadnih voda, omekšavanje industrijskih voda, podizanje ph vrijednosti vode u ribnjacima, poljoprivrednim zemljištima i sl.) U raznim industrijama sprječavaju ekološke katastrofe, a ako se dogode idealno su sredstvo za njihovo rješavanje.

Sustav upravljanja okolišem zahtjeva sve veće ekološke standarde i mjere zaštite te praćenje njihove provedbe. Cilj nam je poboljšanje zaštite okoliša praćenjem emisija u zrak, ugradnja suvremenih filtera uz obvezu planiranja proizvodnje s ciljem makismalnog smanjenja utjecaja na okoliš u kamenolomima. Svi novo uvedeni postupci u proizvodnji moraju kao rezultat imati poboljšanje kvalitete proizvoda ili sniženje troškova proizvodnje ili usluga ili poboljšanje samog sustava kontrole kvalitete, a u isto vrijeme ne smiju imati štetniji utjecaj na okoliš od postupaka umjesto kojih se uvode te se ne smiju implementirati na štetu djelatnika tvrtke.

Tvrtka je implementirala i certificirala sustav upravljanja okolišem prema normi HRN EN ISO 14001: 2004. Certifikat vrijedi za slijedeće područje primjene: Razvoj i proizvodnja živog vapna, proizvodnja hidratiziranog vapna, proizvodnja frakcioniranog kamenog agregata, proizvodnja betona, te gospodarenje otpadom na način:

  • opredijeljenost Uprave, uspostava transparentne hijerarhije odgovornosti osoblja, 
  • određivanje Politike zaštite okoliša koja uključuje kontinuirano poboljšanje za tvrtku, 
  • planiranje i uspostava procedura, utvrđivanje ciljeva u skladu s financijskim planom i investicijama, 
  • provedba postupaka i procedura (odgovornost, osposobljavanje, nadzor, procesna kontrola i održavanje, evidencija, prosljeđivanje informacija u javnost),
  • provjera učinkovitosti praćenjem i mjerenjem te poduzimanje korektivnih i popravnih radnji

Postojećim sustavom upravljanja okolišem obuhvaćene su slijedeće aktivnosti:  zaštita voda, zaštita zraka, gospodarenje otpadom, alternativna goriva, osnove zaštite na radu, društvena odgovornost.

VEZANI DOKUMENTI:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IZVJEŠTAJ O UPRAVLJANJU OKOLIŠEM - 31.01.2024. 87 KB