KalciKal

Primjena u građevinarstvu

Korištenjem KalciKal-a u cestogradnji za stabilizaciju  tla koje sadrži dominantnu mineralošku komponentu - Alofani  (sadrži koloidne čestice gline srednje do visoke plastičnosti) postiže se pucolanska rakcija i zgušnjavanje se i učvršćenje podloge ceste, podloge željezničke pruge, aerodromske piste i sl.

PRIPADAJUĆA DOKUMENTACIJA:
Br. Opis datoteke
1. IZJAVE O SVOJSTVIMA
2. OZNAKE SUKLADNOSTI PROIZVODA
3. SIGURNOSNO-TEHNIČKI LISTOVI
4. TEHNIČKE UPUTE