Osnove zaštite na radu

Izrađeni su i ažuriraju se: Operativni plan interventnih mjera u slučaju onečišćenja voda, Plan zaštite od požara i eksplozija, Plan zaštite i spašavanja te Obavijest o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju.

Redovito se provode revizije procjene opasnosti za postrojenje temeljem propisa iz zaštite na radu.  

Odgovorne osobe za slučaj opasnosti su imenovane i educirane. Radne upute u rukovanju opasnim tekućinama izrađene su i dostupne, podaci o rukovanju vode se redovito.

Obuka radnika za zaštitu na radu provodi se u skladu sa zakonskim propisima.

Održavaju se vatrogasne vježbe radnika na kojima se praktično upoznaju sa sustavima za hlađenje i gašenje spremnika goriva.