Kamen

Općenito o kamenu vapnencu

Sirovina za proizvodnju vapna - vapnenac je vjerojatno nastao prije cca 3 milijarde godina kada je temperatura pri hlađenju Zemlje bila povoljna i tada je nastao neorganski i organski vapnenac u prirodi. Zanimljivost je da iz tog doba potječu i prvi tragovi života na zemlji. Proizvodi na bazi vapnenca imaju važnu ulogu u svim granama proizvodnje i svakodnevno su oko nas, koristimo ih dnevno, počevši od jutarnjeg ispijanja kave, kruha, vode pa do večernjeg pranja zubi pred spavanje. 

Vapnenac je važan sastojak u proizvodnji bezbrojnih proizvoda. Vapnenac u prahu je najkorišteniji građevinski materijal u svijetu. Glavni sastojak je u betonu, cementu, žbukama, pločicama, u gipsu, izravnavajućim masama, …  

Proizvodi kamena vapnenca

GIRK Kalun ima širok raspon proizvoda kamena vapnenca namijenjen za potrebe građevinske, metalurške i ostalih industrija koje koriste vapnenac u svom proizvodnom procesu.  Općenito kamen vapnenac se najviše koristi u građevinskoj industriji: betoni i asfalti, cestogradnji – izrada gornjih I donjih nosivih slojeva bitumeniziranog materijala na cestama svih razreda prometnog opterećenja, željezničke pruge, održavanje nerazvrstanih gospodarskih cesta, …

Kamen vapnenac odlikuje se čistoćom CaCO3, visokom čvrstoćom i niskom upojnošću vode.

Naš proizvodni asortiman kamena uključuje sljedeće proizvodeKameni agregat [0/4 mm, 4/8 mm, 8/16 mm, 16/32 mm]Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale (Tampon) [0/32 mm, 0/45 mm, 0/63 mm]Agregat za željeznički tucanik (Tučenac) 31,5/63 mm.

Primjena kamena: za izradu betona i armiranog betona, za izradu asfaltnih mješavina tipa asfaltbetona na cestama srednjeg, lakog i vrlo lakog razreda opterećenja, za izradu gornjih (BNS) i donjih (DBNS) nosivih slojeva bitumeniziranog materijala na željezničkim prugama, za izradu gornjih (BNS) i donjih (DBNS) nosivih slojeva bitumeniziranog materijala na autocesti i cestama svih razreda prometnog opterećenja, za izradu donjih nosivih tamponskih slojeva mehanički ili kemijski stabiliziranih, za izgradnju i održavanje gospodarskih cesta.