Kalusorb

Primjena u prerađivačko prehrambenoj industriji

U farmaceutskoj inustriji za proizvodnju lijekova, dodatak zubnim pastama, pri proizvodnji dodataka jelima i pićima, proizvodnji stočne hrane i sl. koristi se Kalusorb. Također se koristi prilikom proizvodnje šećera za precipitaciju nečistoća iz ekstrakta šećerne repe ili trske, kao i za neutralizaciju mirisa od pranja i transporta repe.Primjena u ekologiji

U ekologiji primjenjuje se široki spektar proizvoda tipa Kalusorb i Kaluflot

U zaštiti okoliša za neutralizaciju onečišćujućih tvari u opadnim dimnim plinovima nastalih u raznim industrijskim procesima kao što su sumpor i klor koristi se Kalusorb. Pomiješan sa aditivima Kalusorb zadržava teške metale.

Kaluflot u zaštiti okoliša – tretmanu otpadnih voda industrije i gradova je vrlo unčikovit. Tretmanom onečišćenih industrijskih voda Kaluflot-om  vrši se korekcija pH vrijednosti, odstranjuju se fosfori i dušik, postiže se bistrenje vode. Otpadne vode iz gradskih prošistača također se tretiraju Kaluflot-om te se nakon tretmana pročišćene vode slijevaju u vodotokove. 

Za omekšavanje industrijskih i uklanjane nečistoća iz pitkih voda također se koristi Kaluflot.

Za saniranje onečišćenih zemljišta (korekcija pH vrijednosti, imobilizacija sulfata i teških metala), zatim obrada medicinskog i ostalog opasnog otpada, odrada organskog i anorganskog mulja, Kaluflot je vrlo efikasan proizvod.