Kamen - Oznake sukladnosti

Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Agregat za beton, frakcija 0/4 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52 KB
2. Agregat za beton, frakcija 4/8 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52 KB
3. Agregat za beton, frakcija 8/16 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52 KB
4. Agregat za beton, frakcija 16/32 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 52 KB
5. Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale, frakcija 0/32 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 54 KB
6. Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale, frakcija 0/63 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 54 KB
7. Agregat za željeznički tucanik, frakcija 31,5/63 mm - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 53 KB

Vapno - Tehničke upute

Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Hidratizirano vapno CL 80-S - TEHNIČKA UPUTA 44 KB
2. Hidratizirano vapno CL 90-S - TEHNIČKA UPUTA 44 KB
3. Živo vapno CL 80-Q (R4, PSV) - TEHNIČKA UPUTA 43 KB
4. Živo vapno CL 90-Q (R5, PSV) - TEHNIČKA UPUTA 43 KB

Vapno - Sigurnosno tehnički listovi

Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Hidratizirano kalcijevo vapno - SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST p3.0 771 KB
2. Živo kalcijevo vapno - SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST p3.0 762 KB

Vapno - Oznake sukladnosti proizvoda

Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Hidratizirano vapno CL 80-S - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 53 KB
2. Hidratizirano vapno CL 90-S - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 53 KB
3. Živo vapno CL 80-Q (R4, PSV) - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 54 KB
4. Živo vapno CL 90-Q (R5, PSV) - OZNAKA SUKLADNOSTI PROIZVODA 54 KB

Više članaka ...